Όροι Χρήσης

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ

 

Ο παρών δικτυακός τόπος περιέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links).  Ο συντάκτης των σελίδων δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή παράλειψη περιέχεται στις σελίδες αυτές και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των παραπομπών αυτών, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη. Η παρούσα αποποίηση ευθύνης συμπεριλαμβάνει πάσης φύσεως βλάβες και ζημιές που προκλήθηκαν από κάθε είδους πρόβλημα λειτουργίας, λάθος, διακοπή, διαγραφή, μετάδοσης υπολογιστικού ιού, σφάλματος γραμμής επικοινωνίας, κλοπής ή   πρόσβασης για την αλλαγή του περιεχομένου, είτε από άλλη ενέργεια.

Οι χρήστες μπορούν να αντιγράψουν (download) και να αναπαράγουν υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο παρά μόνο για προσωπική μη κερδοσκοπική χρήση και με την προϋπόθεση ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν.  Η ενσωμάτωση υλικού του παρόντα δικτυακού τόπου σε προσωπικές ιστοσελίδες, μη κερδοσκοπικής χρήσης,  με αντίστοιχο υπερσύνδεσμο (link) προς τον παρόντα δικτυακό τόπο.  Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

Ο επισκέπτης και χρήστης του χώρου αυτού αποδέχεται ότι τα αναφερόμενα σε αυτή την σελίδα αφορούν όλο το περιεχόμενο του δικτυακού χώρου.

Η χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνει αυτόματα την αποδοχή των όρων χρήσης του. Η εξακολούθηση της χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου σημαίνει την αποδοχή  εκ μέρους του επισκέπτη  αυτών των όρων ακόμα και μετά από τις οποιεσδήποτε αλλαγές στο περιεχόμενό του .

 

Υπεύθυνος ιστοσελίδας  ©

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ